FORENINGSPORTAL Foreninger i Strand

Den Eritreiske Ortodokse Tewahdo Abune Aregawi Menighet På Jørpeland

Tru og livssyn 

STATUTTER FOR DEN ERITREISKE ORTODOKSE TEWAHDO ABUNE AREGAWI MENIGHET PÅ JØRPELAND §1Formål Formålet for den Eritreiske orthodokse tewahdo Abune Aregawi menighet på Jørpeland er til Gudstjeneste og oppbyggelse ved Guds Ord. §2Basis Den Eritreiske ortodokse tewahdo Abune Aregawi menighet på Jørpeland bygger på den Orthodokse kristne tro. Slik den er uttrykt i Bibelen og Trosbekjennelsen. §3Medlemskap Enhver som er døpt og bekjenner seg til samme tro som er uttrykt i §2 kan bli medlemmer av menigheten. I tillegg, de som er villige og søke til å bli medlemmer og bestemmer seg for ikke å døpe umiddelbart, kan gis medlemskap og tilgang til all medlemsrett.

Einherjar Ytre Ryfylke

Idrett og friluftsliv 

Einherjar Ytre Ryfylke er et nyoppstartet eSportlag som sammen med Midtbygdens Idrettslag, Strand Videregående Skole og Einherjar eSport har etablert et lag på Tau. Laget ble stiftet sommeren 2020, men selve oppstarten av treningene har drøyd på grunn av Covid-19. Likevel ser det nå ut til at vi kan starte opp med treninger og vi gleder oss! Styret i Einherjar Ytre Ryfylke består av styreleder, fire styremedlemmer og tre varamedlemmer. Her er det ulik grad av spillerfaring, men alle i styret har et brennende ønske om å legge til rette for at barn og unge som bedriver eSport skal gjøre dette sammen med andre og med trygge og riktige rammer.

Jørpeland Sanitetsforening

Interesseorganisasjoner 

Norske kvinners sanitetsforening er den største kvinneforeningen i landet med 43000 medl. Vi er opptatt av kvinnehelse,barn/unge,eldre Fra vugge til grav. Vi støtter lokalmiljøet vårt med inntekter fra salg av våre kjente fastelavnsris,maiblomster,basar og julekalendere. Vi har medlemsmøter første man i mnd m/tema fra sept-mai. Alle er velkomne uansett medlemskap. Mand i partallsuker på formiddagen kl 11-14 har vi kvinneprat på tvers. Der møtes vi for det sosiale der drøsen går mellom damene,noen har strikketøy/sytøy😊. Salg av kaffe/the,skiver/kaker. Mand i oddetallsuker går vi kløvertur,starter fra lokalet kl 11,vi legger ut på vår fb side hvor turen går noen dager i forvegen. Gå gjerne inn å lik vår side,da får du info etter hvert som vi legger ut. Hver enkel tar med seg mat/drikke om ønskelig. Vi er en aktiv forening der medl er med på det de ønsker gjennom året.

Midtbygdens Idrettslag

Idrett og friluftsliv 

Midtbygdens Idrettslag er idrettslaget på Tau i Strand kommune som har ca 500 medlemmer. Disse medlemmene er fordelt på følgende idretter: Fotball, Håndball, Innebandy, Friidrett og Allidrett. Vår visjon er å skape gode barndomsminner for folk i distriktet og vi lever etter mottoet å være Målbevisst - Inkluderende - Lokal.

Ryfylke Modellfly Klubb

 

Ryfylke Modellflyklubb ble stiftet i 2005. Hjemmeadressen ble i Hjelmeland kommune i Ryfylke. I 2018 «flyttet» klubben fra Hjelmeland til Strand. Hensikten med å stifte klubben var å kunne tilby medlemskap i en modellflyklubb som var knyttet til Norges Luftsportsforbund med lavest mulig medlemskontingent. Klubben har derfor en medlemskontingent på kr. 100,-. Kontingenten blir gjennomgått ved hvert årsmøte, og vi prøver å ha den lavest mulig. Det vil også si at vi ikke pålegger medlemmene våres dugnad i noen form. Vi har ikke noen faste klubblokaler, men vi har derimot en flystripe i Seldal, 4120 Tau.

Staal Jørpeland IL

Idrett og friluftsliv 

Staal Jørpeland IL er Ryfylkes største idrettslag med 1100 medlemmer. Vi tilbyr aktiviteter innenfor: Fotball, Håndball, Innebandy, Turn, Friidrett, Volleyball, Basketball, Allidrett for de minste og aktiviteter for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Strand Benkeskytter Klubb

Interesseorganisasjoner 

SBK driver mest med PRS skyting som står for Precision Rifle Series. Et mesterskap består typisk av at man er innom 6-15 stasjoner der man skyter fra 100 meter og opp til 1000 meter. Det er som regel satt opp stålmål men man har også noen ganger bevegelige mål. Når man treffer hører man som regel lyden fra "gongen" og man får umiddelbar bekreftelse på treff.

Strand Bygdeungdomslag

Ungdomsklubb/ungdomslag 

Ungdomsorganisasjon for de mellom 16-30 år. Ønske om og skape liv i bygdene. Er også andre bygdeungdomslag i fylket som har aktiviteter man kan vere med på. Alt i fra tevlinger, bygdefester og foredrag/kurs. Delvis Landbruksrelatert, men trenger ikkje og ha intresse for landbruk. 

Strand Revylag

Sang, musikk, teater og dans 

Ble stiftet i 1996 med målsettingen å skape et teater/revymiljø for ungdom og voksne i Strand kommune. Gjennom årene har det blitt 20 oppsetninger (2021), med ulikt antall aktører, og alderssammensetningen har vært forskjellig. Strand Revylag har og ungdomsgruppa Sceneverket.

Tau Aktivitetshus

Samfunnshus, bedehus o.a lokaler 

Tau aktivitetshus ble ferdigstilt i desember 1994 etter iherdig dugnadsinnsats fra både idrettslag og privatpersoner. Det tok to år fra det ble vedtatt at bygget kunne bygges til det sto ferdig. Uten hjelp av privatpersoner og organisasjoner i og rundt Tau såhadde ikke bygget blitt en realitet, og mange kjøpte også andeler i huset for at det kunne realiseres økonomisk.

Tau Turn

Idrett og friluftsliv 

Tau turn er en idrettsforening for barn i alderen 3år til 9.klasse. Hovedformålet er at barna skal føle trygghet og mestring i et utviklende miljø med faglig trener. Barna skal få utfordre seg og lære nye ting gjennom styrke og koordinasjon, balanse- og bevegelighetstrening, aktiviteter med ball/rockeringer/tau, trening av kropps- og romorientering, lek og trening av grov- og finmotorikk, aktiviteter i apparatene matte, turnringer og trampett. Vi trener i Flerbrukshallen, Superparken. Vi følger alle skolens ferier.

Venneforeningen Fremad II

Interesseorganisasjoner 

Venneforeningen er stiftet for å assistere Stiftelsen Fremad II. Statuetter for Stiftelsen Fremad II, beskriver Venneforenings oppgaver innen drift av Stiftelse og Venneforening. Foreningen har eget organisasjonsnummer, registrert i Brønøysund. Foreningen har eget styre med valg og årlige årsmøter.

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2022 © Foreningsportal