FORENINGSPORTAL Foreninger i Strand

ADHD Norge Ryfylke Lokallag

Interesseorganisasjoner 

Vi er en lokallforening for mennesker med ADHD/ADD, deres pårørende og interissert i diagnonsen. Lokallaget blei nyoppstarta våren 2020 og dekker ryfylke. Ønske med lokallaget er å jobbe for å øke kunnskapen og forståelsen for diagnosen i ryfylke. Vi jobber for å øke trivelsen for dei med diagnosen og deres pårørende. Skape møteplasser og sosiale treff. Vi ønsker med tiden å sette i gang tiltak som kan fremme likestilling for dei med diagnosen. Vi sprer informasjon, jobber med brukermedvirkning og bygge nettverk. grunnleggende verdier: mestring, inkludering, åpenhet og likeverd. Visjonen er: ET GODT LIV FOR ALLE MED ADHD/ADD Vi har en egen facebook side der vi legger ut arrangementer, info og artikler. Ikkje ver redd for å ta kontakt om du har spørsmål, ønsker å være frivillig eller bare lurer på noe.

Amigos Kids&Tweens

Sang, musikk, teater og dans 

Amigos er et barne og tweens kor åpent for alle sangglade unger fra 1.klasse opp t.o.m. 7.klasse. Selve navnet Amigos er spansk og betyr venner. Så det er noe vi ønsker skal prege koret, at det skal være et godt sted å være for alle, hvor nye og gamle vennskaper kan vokse.  Det er øvelse hver onsdag (utenom ferier) fra kl 14 til 15.15 for Kids 1.-3.klasse, og frem til 16.15 for tweens, 4.-7.klasse. De kommer rett fra skole kl 14, så vi starter med litt enkel mat de første 20 min , hvor selve korøvelsen for Kids starter kl 14.30.  Ønsker du å starte eller prøve det ut, er det bare å møte opp, og/eller sende et påmeldingsskjema via Klippen.no

Breidablikk maleklubb

Interesseorganisasjoner 

Breidablikk Maleklubb var opprinnelig en Maleklubb tilknyttet Ryfylke Kunstlag, avdeling Strand. Me maler/tegner etter valgfritt motiv. Trenger ingen forkunnskaper. Tid: Annenhver mandag høst og vår. Tid: kl. 18.00 - 21.00. Utstillingsbesøk til Stavanger av og til.

Bygda 4H

Ungdomsklubb/ungdomslag 

4H er bygd opp av lokale klubber, hvor det er mye aktivitet for barn og unge. Du finner 4H-klubber over hele landet. Hver klubb har et klubbstyre, og det er medlemmene som velger hvem av medlemmene som skal sitte i styret. Under finner du kontaktinformasjon til alle klubbene i 4H Rogaland. Ta kontakt med din nærmeste 4H-klubb om du har lyst til å bli 4H-er, eller vil vite mer om hva som skjer i din lokale klubb.

Camp773 Foreneset

Idrett og friluftsliv 

Camp773 Foreneset er et leirsted åpent for alle. Alle lag, organisasjoner og skoler kan bruke stedet. Det er over 40 sengeplasser innendørs og stor tilrettelagt leirplass for telt fra 10 til 500 personer. Det er speiderne som eier og drifter leirstedet. Velkommen.

Diabetesforbundet Strand, Forsand og Hjelmeland

Interesseorganisasjoner 

Diabetesforbundet Strand, Forsand og Hjelmeland ble stiftet i 1981 og var en godt drevet forening med god aktivitet i mange år. Vårt motto er i gi våre medlemmer gode kunnskaper om sin diabetes og være god behandler for egen sykdom Nå samarbeider vi med revmatikerforeningen og har to medlemsmøter i året og julemøte.

Einherjar Ytre Ryfylke

Idrett og friluftsliv 

Einherjar Ytre Ryfylke er et nyoppstartet eSportlag som sammen med Midtbygdens Idrettslag, Strand Videregående Skole og Einherjar eSport har etablert et lag på Tau. Laget ble stiftet sommeren 2020, men selve oppstarten av treningene har drøyd på grunn av Covid-19. Likevel ser det nå ut til at vi kan starte opp med treninger og vi gleder oss! Styret i Einherjar Ytre Ryfylke består av styreleder, fire styremedlemmer og tre varamedlemmer. Her er det ulik grad av spillerfaring, men alle i styret har et brennende ønske om å legge til rette for at barn og unge som bedriver eSport skal gjøre dette sammen med andre og med trygge og riktige rammer.

Fiskå Bedehus

Samfunnshus, bedehus o.a lokaler 

Fiskå bedehus er et kristent forsamlingslokale lokalisert på Fiskå i Strand kommune. Bedehuset brukes av ulike organisasjoner til møter og arrangementer. Lokalene leies ut til dåpsfest, konfirmasjoner, minnesamvær og andre arrangementer og selskaper i privat regi

Fiskå Idrettsforening (FIF)

Idrett og friluftsliv 

FIF ble stiftet i 1988, og har fotball som hovedaktivitet. Vi har lag fra 6 år, og oppover. I tillegg har vi barnesprett for barn i førskolealder, 2 seniorlag for menn, samt dame og herretrimgrupper.  Vi er en liten klubb, men vi ønsker likevel å være med som en miljøskaper i Nordre Strand.  Det viktigste er å ha det kjekt, men selvfølgelig setter vi pris på en seier her og der;) Som regel går de som ønsker det over til MIL i 12 års alderen. Da blir vi rett og slett for få spillere til å stille lag. Samtidig er jo dette en helt naturlig overgang siden de da begynner på ungdomsskole på Tau. Våre mål og ambisjoner er å ha en klubb som gjør at ungene i Nordre Strand har et fritidstilbud. Vi ønsker også å skape litt liv i bygda – og fotballkampene våre blir et naturlig samlingspunkt for mange. Siden vi ikke har butikk på Fiskå, er det stas for mange når kiosken er åpen;) 

Foreningen Åpen dør

Interesseorganisasjoner 

Foreningen åpen dør er et lavterskeltilbud for rusavhengige og folk i vanskelige livssituasjoner. Vi har kafé to dager i uken for rus miljø i Strand der de får middag, mat poser med seg hjem. Noen er ikke i form til å komme selv, derfor kjører vi hjem på døra med mat til en del av gjestene som er veldig takknemlig for tilbudet. Vi har hvert år jule middag for gjestene våre uka før jul. På selve julaften har vi jule middag og gaver for alle som ønsker å melde seg på. Foreningen Åpen dør har også språk Kafe på Kraftverket og matutdeling til familier som er i vanskelige Livssituasjoner fra alle nasjoner.

Frelsesarmeen

Tru og livssyn 

Vi er en kristen kirke, bevegelse og organisasjon som arbeider i over 130 land og har til sammen 300 enheter rundt i Norge. Gjennom rause og inkluderende møteplasser bidrar vi til sosialt engasjement, tilhørighet og tro. Dørene våre er åpne for alle!

Frilager Nord-Jæren

Interesseorganisasjoner 

"Frilager Nord Jæren er en frivillig organisasjon som arbeider for: At alle barn og unge skal få tilgang til gode friluftsopplevelser med riktig utstyr, og oppleve glede og mestring i naturen. Å inkludere barn og unge med lavinntektsutfordringer. Å tilrettelegge for at aktivitetsledere i organisasjonslivet enkelt kan arrangere turer og aktiviteter for organisasjonen sin. Frilager Nord Jæren tilrettelegger for friluftsaktiviteter ved å låne ut friluftsutstyr. Det kan være alt fra skiutstyr, kano, turbekledning, telt, soveposer og matlagingsutstyr til skredsøker, klatreutstyr og førstehjelpsutstyr. Alt utstyret er enkelt tilgjengelig for alle på frilager.no og vi leverer til skoler, organisasjoner og hentesteder i til sammen 11 kommuner på Nord Jæren og i Ryfylke. "

Heia Idrettshus

Samfunnshus, bedehus o.a lokaler 

Heia idrettshus også kalt Heiahuset er et ungdomshus plassert midt i Heiabakkane. Huset blir leid ut til selskaper, konfirmasjoner med mer.

Human-Etisk Forbund, Ytre Ryfylke lokallag

Tru og livssyn 

"Vi er en livssynsorganisasjon som er landsdekkende, vårt lokallag dekker hele Ytre Ryfylke. Se gjerne vår nettside human.no for mer informasjon. Vi har jevnlig Humanistisk kafé, noen ganger med spesifikke temaer. Vi tilbyr Humanistisk konfirmasjon, vigsel og gravferd. Navnefest i samarbeid i Rogaland

Idse Grendalag

Velforeninger, grendalag og bygdelag 

I Ryfylke - med Høgsfjorden i sør og Idsefjorden i nord Sjøliv, fiske, kuer, gjeiter, jordbær, moreller, epler, kreps, krabbe og makrell, eller på hesteryggen. Litt gjemt men likevel ikke så langt fra byene Jørpeland, Sandnes eller Stavanger

Jehovas Vitner - Jørpeland Menighet

Tru og livssyn 

Jehovas vitner beskrives innen religionsvitenskap som et millenaristisk, kristent trossamfunn med antitrinitaristiske oppfatninger til forskjell fra andre kristne trosretninger. Vår lære er basert på deres forståelse av Bibelen, og de foretrekker å bruke Ny verden-oversettelsen av De hellige skrifter.

Jørpeland Misjonsforsamling Nlm

Tru og livssyn 

Jørpeland Misjonsforsamling har aktivitet på Jørpeland bedehus for små og store. Alt fra barnegruppe for alderen 0-6 år, til formiddagstreff for de fra cirka 60 og oppover. I tillegg driver vi Supertorsdag for barn i skolealder. På Supertorsdag er det en rekke aktiviteter. Vi har også en rekke frivillige som sammen driver NLM Gjenbruk på Jørpeland.

Jørpeland Sanitetsforening

Interesseorganisasjoner 

Norske kvinners sanitetsforening er den største kvinneforeningen i landet med 43000 medl. Vi er opptatt av kvinnehelse,barn/unge,eldre Fra vugge til grav. Vi støtter lokalmiljøet vårt med inntekter fra salg av våre kjente fastelavnsris,maiblomster,basar og julekalendere. Vi har medlemsmøter første man i mnd m/tema fra sept-mai. Alle er velkomne uansett medlemskap. Mand i partallsuker på formiddagen kl 11-14 har vi kvinneprat på tvers. Der møtes vi for det sosiale der drøsen går mellom damene,noen har strikketøy/sytøy😊. Salg av kaffe/the,skiver/kaker. Mand i oddetallsuker går vi kløvertur,starter fra lokalet kl 11,vi legger ut på vår fb side hvor turen går noen dager i forvegen. Gå gjerne inn å lik vår side,da får du info etter hvert som vi legger ut. Hver enkel tar med seg mat/drikke om ønskelig. Vi er en aktiv forening der medl er med på det de ønsker gjennom året.

Jørpelandsholmens venner

Interesseorganisasjoner 

Startet opp med 3 pensjonister høsten 2017, fram til den tid var det Kåre Helgeland som styrte på Holmen sammen med Anita Ellefsen Hus. Gruppen har vokst og teller nå 10 – 11 mann. Det er kun menn selv om kvinner også er velkommen. Gruppa har rekruttert seg selv. Arbeidet består i å holde det fint på Holmen, vedlikehold, rydding og litt nybygg. Oppmøte er onsdager kl 09, starter med kaffe og drøs samt planlegging av dagens gjøremål, men er det påkrevet så blir det jobbet flere dager i uka.

Karingruppen

Sang, musikk, teater og dans 

Karingruppen er en liten gjeng som samles til å spille trekkspill og gitar med jevne mellomrom. Øvingene er til dels hjemme hos lagets medlemmer eller på Breidablikk. De gleder Strands befolkning med å spille konserter på kommunens dagsentre og for veteranforeningen.

Kreftforeningen

Interesseorganisasjoner 

Vi arrangerer Temakafé Strand på Jørpeland 4-6 ganger i året. Ingen skal møte kreft alene! Kreftforeningens frivillige driver en møteplass for kreftrammede -Temakafé Strand. Vi inviterer foredragsholdere til å snakke om et relevant tema og byr på enkel servering. Kreftforeningen tilbyr også individuell støtte til kreftpasienter på Strand. Ta gjerne kontakt med oss.

Lions Club Strand

Interesseorganisasjoner 

Lions er gode venner som hjelper andre, og møter behov i sine lokalsamfunn. Rundt 1,4 millioner medlemmer i over 220 land og geografiske områder.deltar aktivt i frivillig arbeid Vi er alle forskjellige, men vi deler en felles oppfatning − samfunnet er hva vi gjør det til.

Livsglede for Eldre Strand

Interesseorganisasjoner 

Livsglede for eldre er en idell stiftelse som bidrar til å skape meningsfulle hverdager for eldre. Vår visjon er : Livsglede for alle eldre. Vi vil gi liv til årene, og fremme lysten til å leve. Vårt slagord er : Lev livet - livet ut. Vi ønsker at alle eldre skal få oppleve en glad alderdom. Våre verdier: Vi vil skape livsglede for alle gjennom en kultur preget av glede, trygghet, engasjement og lagspill.

Midtbygdens Idrettslag

Idrett og friluftsliv 

Midtbygdens Idrettslag er det største idrettslaget på Tau og har aktiviteter for barn ned i 4-årsalderen til godt opp i pensjonistalderen. Vi er over 500 medlemmer og har i dag grupper i fotball, håndball, friidrett og E-sport. Vi ønsker å være den største leverandøren av gode barndomsminner og setter bredden i fokus. Her skal vi levere gode og trygge opplevelser som barn og unge skal ha med seg i lang tid. Det å sette mennesket i fokus er viktig for oss, og vi jobber hele tiden å bli bedre. Vi har nylig opprettet vår egen IdrettFritidsOrdning hvor barn fra 1.- 7. klasse kommer hver dag etter skoletid for en matbit og for å være fysisk aktive. Vi er stolte av IFO`en vår som er i stadig utvikling. Dette er et nytt fokusområde for oss, og vi jobber kontinuerlig med å utvikle oss. Her har vi både ungdommer og pensjonister i arbeid og vi er stolte over å gi ungdommene våre god arbeidserfaring som de kan ta med seg videre i livet. Vår visjon er at vi skal være Målbevisst – Inkluderende – Lokal og det er dette vi jobber daglig for å innfri. Vi har satt i gang egne prosjekter for å hindre utenforskap og har opprettet både byttebod og «Alle med-prosjektet» som sørger for at ingen skal stå utenfor grunnet økonomi. Her kan spillere, trenere og foreldre søke støtte til kontingenter, turneringsavgifter og klær. Vi skal være en klubb som er inkluderende og åpen FOR ALLE!

Midtun Grendalag

Velforeninger, grendalag og bygdelag 

Midtun Grendalag tar vare på skulen med ekte dugnadsånd og mange av lokalbefolkningen stiller på dugnadsdager. Da er det alt av vedlikehold/maling inne og ute, klipping av gress og sørge for ein trivelig samlingsplass for kommunens innbyggere. Det blir leigt ut til selskaper for store og små, konfirmasjoner, bryllup, møter, jubileumer,åpen barnehage og bingo. Det er stor etterspørsel for leige av huset.

Miljøpartiet de grønne Strand

Interesseorganisasjoner 

Miljøpartiet De Grønne er et grønt norsk politisk parti som mener skillet mellom «grønt og grått» er viktigere enn skillet mellom «rødt og blått». Partiet er representert i kommunestyret i Strand kommune.

Mødre i Bønn

Interesseorganisasjoner 

Mødre i bønn er en verdensomspennende bønnebevegelse for mødre. Vi tror at Gud kan forandre mennesker og situasjoner gjennom bønn. Derfor kommer vi sammen i små grupper, én time i uken, for å be for barna våre og for lærerne deres og skolene.

Mølleparkens Venner

Velforeninger, grendalag og bygdelag 

Mølleparkens venner ( MPV) drifter Mølleparken på Tau for Stiftelsen Tou Brug. Vi drifter låven, villaen, lysthuset, de gamle kvernhusene samt uteområdet. Det er ca 300 venner som er med i foreningen og over 30 av disse er aktive medlemmer som årlig utfører 2500 – 3000 dugnadstimer for å vedlikeholde grøntarealene i parken samt gjør nødvendig vedlikehold og oppgradering av bygningene. Hver onsdag er fast dugnadsdag.

Natteravnene

Interesseorganisasjoner 

Natteravnene har avdeling både på Tau og Jørpeland. Vi er ukentlig ute på tur begge plasser. Natteravnenes oppgave er å være synlige og tilgjengelige for publikum bygget på ideen om at dette i seg selv virker dempende på vold og skadeverk.

Nordmarka Sportskytterklubb

Idrett og friluftsliv 

"Nordmarka Sportskytterklubb (tidl. Nordmarka Pistolklubb) ble stiftet i 2020 av en gjeng ivrige skyttere med ambisjoner om å lage en inkluderende og aktiv skytterklubb på Tau i Strand kommune. Og det har de fått til! Klubben består nå av over 80 medlemmer og flere kommer til hele tiden. I løpet av de få årene vi har eksistert, har vi klart å lage et godt miljø for både etablerte og ferske skyttere i alle aldre. Vi jobber også aktivt for å få ungdommen inn i sporten.

Norkirken Strand

Tru og livssyn 

Et menighetsfelleskap som holder til på Jørpeland bedehus. Vår visjon er : SE og BLI SETT. Vi ønsker at alle skal bli sett (av Gud og mennesker) og at vi skal se til noen andre. Vi har gudstjeneste annenhver søndag, ungdomskvelder, tweensgrupper og div aktiviteter for barn og voksne i løpet av uken. Ta kontakt hvis det er noe du lurer på.

Preikestolen Gamers

Interesseorganisasjoner 

Preikestolen Gamers er en brettspillklubb lokalisert på Jørpeland i Strand kommune for brettspill-entusiaster i sin beste alder, dvs. over 10 til det som enn lar seg gjøre. Vi samles minst en gang i uka og spiller brettspill av ulike valører, helt etter medlemmers ønske der og da.

Preikestolen Golfklubb

Idrett og friluftsliv 

Med rundt 3100 medlemmer gjør dette Preikestolen golfklubb til en av Norges største golfklubber når det kommer til antall medlemmer. Banen har ni hull med 18 forskjellige utslagsteder, og ett stort øvingsområde med drivingrange, treningsbunker, puttingreen og juniorområde.

Preikestolen Pistolklubb

Idrett og friluftsliv 

Klubben ble startet i 1969 og het til å begynne med Pistolklubben Gaupe, før den noen år senere skiftet navn til Jørpeland Pistolklubb og nå i 2020 til Preikestolen Pistolklubb. Vi er en klubb i oppgang og har stor pågang på treningene. Skyting hver mandag klokken 18.30. Sommerhalvåret er vi utendørs på pistolbanen på Leite, og vinterhalvåret er vi innendørs i Strandahallen. I Strandahallen skyter vi kun 22LR, mens pistolbanen på Leite er det tillatt med håndvåpen med kaliber tom. Kal 50. Preikestolen Pistolklubb har våpen for utlån til de som ikke har eget våpen, både .22, 9mm og svartkrutt revolvere i kal 44. Hørselvern og vernebriller kan også lånes av klubben, men vi anbefaler her at de som fortsetter med skyting anskaffer eget utstyr da klubben bare har et begrenset antall, og dette er å regne som personlig verneutstyr. Prisliste: Baneleie: Kr 30,- Våpenleie: Kr 20,- Klippekort Baneleie: Kr 270,- Klippekort for full pakke på 22LR: Kr 900,- .22 Ammo: Kr 50,- 9mm Ammo: Kr 170,- Stevneavgift kr 100,- Priser svartkrutt: Baneleige kr 40,- Våpenleige kr 60,- 15 skudd/m krutt kr 100,- Enkelt skudd m/krutt utover de 15 først kr 5,- Stevneavgift kr 100,- med eget våpen. Stevneavgift kr 200,- v/lån av klubb våpen. Brus / Vann 0,5l: Kr 25,- Pølse kr 10,- Kake/vaffler kr 10,- Sikkerhetskurs for nye skyttere kjører vi etter behov. Regler for bruk av pistolbanen på Leite: *Pistolbanen på Leite er åpen for alle medlemmer av Preikestolen Pistolklubb. *De røde lysa skal tennes15 minutter før skyting. Bryter er og finne i klubbhuset. *Det kan skytes alle dager unntatt de dager loven tilsier. *Av hensyn til høytidsdager skal det ikke finne sted skyting 1. juledag, langfredag, 1. påskedag eller 1. pinsedag. *Det er ikke tillatt å skyte mellom kl. 11.00 og 12.00 på søndager. *Skyting før kl. 08.00 og etter kl. 22.00 er ikke tillatt, skal det skytes etter mørkets frembrudd så skal lyset på banen tennes. Og det skal tennes i skumringen. Husk også de røde lysa i masta. *Skyttere som har med seg eget våpen, SKAL skrive seg inn i "Skyteprotokoll For Egentrening", før skytingen starter. Har du med deg gjester som ikke har eget våpen, trenger disse ikke skrive seg inn i protokollen.

Ryfylke Birøkterlag

Interesseorganisasjoner 

Formålet med denne gruppen er at medlemmer i Ryfylke Birøkterlag kan spørre og diskutere med andre ferske/erfarne birøktere. Her kan man også legge ut info om når man må begynne å passe på sverming, når de forskjellige honningtypene samles osv.

Ryfylke Brigdeklubb

Idrett og friluftsliv 

Ryfylke Bridgeklubb er en aktiv klubb som har klubbspilling hver onsdag kl 1830. Vi spiller 27 spill med 3 pr. runde. Du er hjertelig velkommen enten du er nybegynner eller stormester. Har du ikke makker vil vi prøve å finne en til deg.

Ryfylke Hestesportklubb

Idrett og friluftsliv 

Ryfylke Hestesportsklubb er en allsidig klubb med medlemmer som driver med både ridning og kjøring. Vi arrangerer kurs i alle ridegrener og kombinert kjøring. Våre kurs er åpne for både nybegynnere og viderekommende, men man må stille med egen hest. Målet er og være en aktiv klubb som viser igjen i regionen, og fange opp alle nye og gamle hesteeiere som vil lære mer om sport, hest og alt det gøye man kan gjøre sammen med disse kule dyrene

Ryfylke kunstlag

Interesseorganisasjoner 

Gjennom over 40 – år har Ryfylke Kunstlag tilbydd profesjonelle utstillingar til kommunane i Ryfylke. Drifta i dag finansierast gjennom kommunalt medlemskap, samt driftsstøtte frå fylkeskommunen. Vidare får me fraktstøtte frå Norske Kunstforeninger til enkelte av våre utstillingar. Ryfylke Kunstlag har  6 medlemskommunar: Hjelmeland, Strand, Kvitsøy, Stavanger, Sauda og Suldal. Dei lokale kunstlaga og ansatte i kommunane tar seg av pakking og oppheng av dei fire årlege utstillingane. Dette gjerast på dugnad. Med oppheng og pakking utgjer dette ca. 100 timar til saman aleine, i tillegg kjem frivillig styrearbeid og vaktordning på utstillingane. Til den daglige drifta er det tilset dagleg leiar i 35 % stilling. Dagleg leiar jobbar på oppdrag frå styret i Ryfylke Kunstlag. Ryfylke Kunstlag har eit viktig mandat med å vise fram profesjonell kunst i distriktet. Me er opptatt av å tilby kvalitetskunst der folk bur. Utstillingstadene våre er ofte fleirbruksrom som bibliotek, allrom i kulturhus, «frivilligsentral», museum med meir kor ein kan oppleve kunst i samband med andre kulturaktiviteter. I og med at Ryfylkekommunane pregast av store avstandar er det naudsynt med fleire utstillingstader. Dette fører med seg store fraktkostnadar. Dei profesjonelle galleria driftast i storbyane og for mange vil me vere det einaste møte dei har med profesjonell kunst. Her viser me fram profesjonelle, lokale kunstnarar frå Rogaland og Ryfylke, samstundes som om me er opptatt av å hente kunstnarar frå andre stader i landet for å kunne tilby eit mangfaldig kunsttilbod.

Ryfylke Modellflyklubb

Idrett og friluftsliv 

Ryfylke Modellflyklubb er plassen å oppsøke dersom du er interessert i droneracing, fpv, modellfly (motor og seil) og modellhelikopter. For tiden har vi høy aktivitet inne droneracing, både innendørs og utendørs. Vi har ikke noen faste klubblokaler. Derimot har vi en flystripe på Kvam, og vi trener innendørs droneracing på høst- og vintertid. Ønsker du tips til innkjøp, oppsett og opplæring må du gjerne ta kontakt med oss.

Ryfylke Skyte og Aktivitetslag

Idrett og friluftsliv 

Vi driver og tilrettelegger kurs i jakt, fisk og skyte opplæring. Vi har også undergruppe i praktisk miljøvern. Ønsker du å bli med eller danne et eget lag under oss, så tak kontakt med oss på mobil 916 42 494

Ryfylke vinyllaug

Interesseorganisasjoner 

Vinyl, film og den gode drøs. Månedlig samling i kinosalen på Jørpeland for gode magiske musikkopplevelser

SeniorDans Forsand og Strand

Sang, musikk, teater og dans 

Seniordans er en betegnelse for et dansetilbud. Seniordans har som mål å bedre fysikken og bedre den mentale tilstanden for deltakerne og bygge det sosiale nettverket mellom folk. Vi kjører dans annenhver uke.

Seniortreff i Strand

Interesseorganisasjoner 

Sammenkomster for voksne med litt sang, dagens ord, quiz, god drøs med kaffe/ten og noe godt å bite i. Annenhver ONSDAG FORMIDDAG kl 11.30 - 13.30

Senioruniversitetet for Ytre Ryfylke

Interesseorganisasjoner 

Senioruniversitetet for Ytre Ryfylke arrangerar forelesningar med interessant innhald ca. ein gong i månaden, uten om sommaren. Forelesingane blir haldne i Torghuset på Jørpeland torsdagar kl. 1100 -1300. Det kostar kr 500 i året å vere medlem. Prisen er kr 100 for foredrag, om ein ikkje er medlem.

Somalisk Samfunn i Strand

Interesseorganisasjoner 

Skal sikre og forbedre det Somalisk miljøet i Strand kommune. Jobbe med integrering innen kultur, helse, skole og familieutfordringer. Leksehjelp for barn og ungdom. Organisere aktiviteter for medlemmer. Være bindeledd mellom foreningens medlemmer og lokalsamfunnet.

Staal Jørpeland IL

Idrett og friluftsliv 

Staal Jørpeland IL er Ryfylkes største idrettslag med 1100 medlemmer. Vi tilbyr aktiviteter innenfor: Fotball, Håndball, Innebandy, Turn, Friidrett, Volleyball, Basketball, Allidrett for de minste og aktiviteter for personer med nedsatt funksjonsevne. 

Stein & Idsø Traktorsamling

Interesseorganisasjoner 

Stein & Idsø Traktorsamling er en traktorsamling med ca 25 veterantraktorer fra 1920-tallet frem til 1980. Vi befinner oss ute på Idse og ukentlig åpent. I tillegg arrangerer vi Åpen dag årlig.

Stiftelsen M/K IDSAL

Båt og sjøliv 

Stiftelsen har som formål å bevare M/K Idsal og formidle historien til fartøyet ved å delta på arrangement langs kysten. Vi er rundt 20 personer som deltar i forefallende arbeid og bruker båten til arrangerte turer. Nye deltakere er alltid velkomne! Idsal er bygget i 1874 i Great Yarmouth, England som en "sailing drifter", ble solgt til Karmøy i 1894 , og i 1917 kjøpte stålverket på Jørpeland båten. Der gikk den til 1950, før den overtok i ruta til Oscar II mellom Stavanger, Sandnes og Dale med Thorvald Idsø fra Tau som skipper. I denne perioden ble det også fraktet mye materialer til Tau bygg og Ryfylke Trelast med Idsal.

Stiftinga Kraftverket

Samfunnshus, bedehus o.a lokaler 

Stiftinga Kraftverket drifter forsamlingslokalet Kraftverket på Jørpeland. Kraftverket ligger plassert sammen med Jørpeland bedehus og blir brukt som forsamlingslokale. Det er mulig å leie lokalene til selskap og lignende.

Strand & Forsand Hagelag

Interesseorganisasjoner 

Vi ønsker å spre hageglede i vårt lokalmiljø. Vi ser det er økende interesse for hage og får stadig flere medlemmer. På våre møter kan du treffe andre hageinteresserte og få nye ideer eller tips du kan ta med deg. Vi treffes siste onsdagen i måneden på Strand videregående der vi på hvert møte har et hagetema og spennende foredragsholdere. Vi har også grønnsakdyrkekurs i parsellen og mulighet til å leie parsell på Barka. Hagevandringene våre der vi besøker ulike hager i Strand, er også veldig kjekke og inspireredne. Hvert år har vi planteloppemarked på Strandadagene. 25. januar kommer Sindre Svines/ Plantegutt på instagram og snakker om hvordan ta vare på inneplantene våre og vi har stiklingbytte etterpå. Dette blir kjekt! Du trenger ikke kunne noe om hage eller være medlem, bare kom og bli inspirert!

Strand Airsoft & Paintball

Idrett og friluftsliv 

Strand Airsoft & Paintball ble stiftet i 2021, og har hovedfokus på Airsoft i strandalandet. Vi arrangerer hovedsakelig spill på Jørpeland, rett ved kraftstasjonen, der vi har fått tildelt plass å spille fra kommunen. Alle som har en interesse i airsoft, eller bare ønsker å prøve er hjertelig velkomne, enten om de er nybegynnere, eller har erfaring. Det er ingen kleskode eller lignende, det eneste vi krever er øyebeskyttelse

Strand Benkeskytter Klubb

Interesseorganisasjoner 

SBK driver mest med PRS skyting som står for Precision Rifle Series. Et mesterskap består typisk av at man er innom 6-15 stasjoner der man skyter fra 100 meter og opp til 1000 meter. Det er som regel satt opp stålmål men man har også noen ganger bevegelige mål. Når man treffer hører man som regel lyden fra "gongen" og man får umiddelbar bekreftelse på treff.

Strand Bonde og Småbrukarlag

Interesseorganisasjoner 

Vi er en partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for å bedre jordbrukets økonomiske og sosiale rammebetingelser, blant annet gjennom de årlige jordbruksforhandlingene og et aktivt arbeid overfor det politiske miljøet på Stortinget.

Strand Bygdemuseum

Interesseorganisasjoner 

Breidablikk som nå huser Strand Bygdemuseum ble bygget i 1917, da under navnet Kyrkjebygda skule. Bygget skulle altså være et skolebygg for Tau. Tidligere hadde skolen for Tau og omegn ligget på Auglend på Tjøstheim. Tou Brug hadde også egen skole på denne tiden, for «møllebarn» og Tau sentrum, samt Ugelid. I 1918 ble det bygget en lærerbolig like ved, som i lokalsamfunnet gikk og fremdeles går under Klokkarboligen. Og på disse tider var klokkeren i kirken ofte bygdas lærer også. Slik var det også her på Breidablikk. Huset står fremdeles flott i dag. Breidablikk opphørte som skolehus våren 1965. Høsten samme år stod nemlig en ny barneskole klar i Torgerkrossen i sentrum. I årene etter 1965 har bygget blitt benyttet til litt av hvert. De fleste forbinder disse årene med stolfabrikken som laget jærstoler fram til 1984 og deretter bygdemuseum en tid. Men det var Brødrene Tjøstheim som først brukte huset noen år etter skolenedleggelsen i 1965. I dag er Strand Bygdemuseum gjenoppstått med et nytt styre og sommeren 2019 hadde museet museumsverter som ga omvisning og fortellinger fra museets gjenstander. Også i 2020 holder museet holde åpent i sommersesongen, og bygdemuseet planlegger flere aktiviteter i årene framover.

Strand Bygdeungdomslag

Ungdomsklubb/ungdomslag 

Ungdomsorganisasjon for de mellom 16-30 år. Ønske om og skape liv i bygdene. Er også andre bygdeungdomslag i fylket som har aktiviteter man kan vere med på. Alt i fra tevlinger, bygdefester og foredrag/kurs. Delvis Landbruksrelatert, men trenger ikkje og ha intresse for landbruk. 

Strand Dart Club

Idrett og friluftsliv 

Strand Dart Club ble etablert i 1985 og en en sosial gjeng som samles for å spille dart ukentlig. Vi har lokaler i Jørpeland sentrum. Vi reiser også på turneringer sammen. Alle nye er velkomne.

Strand Fotoklubb

Interesseorganisasjoner 

Strand Fotoklubb ble stiftet høsten 1989 og har tilhold i Strand kommune i Rogaland. Klubben har ca. 50 medlemmer. Selv om Strand Fotoklubb er en ordinær fotoklubb, har hovedfokuset til klubbens medlemmer stort sett vært naturfoto. Vi har dog rom for medlemmer som har andre fotografiske interesseområder, og vi håper at klubbens aktivitetsområder utvides på sikt. http://strandfotoklubb.no/om-strand-fotoklubb/

Strand Historielag

Interesseorganisasjoner 

Strand Historielag er en ideell organisasjon tilsluttet Rogaland Historielag og Landslaget for Lokalhistorie. Laget ble startet i 1995, og er åpent for alle interesserte. Formålet vårt er å fremme interessen for slekts- og lokalhistorie, samt å samle og ta vare på historie og tradisjoner som kan fortelle ettertiden om levekår og forhold i Strand gjennom tidene.

Strand Hockey

Idrett og friluftsliv 

Strand Hockey arbeider for vintersport i Ytre Ryfylke, med hovedfokus på isbane/ishall i Strand kommune. Vi ønsker å legge tilrette for skøyteaktiviteter i organisert form på den kommende isbanen ved Nye Fjelltun. Gratis utlånsutstyr mm.

Strand Hundepark

Interesseorganisasjoner 

Vi ønsker å finne ut av interessen av en hundepark i kommunen. Hundepark eller friområder er viktig for hundenes liv, hunden kan sosialiseres med andre hunder, bevege seg i sitt naturlige bevegelsesmønster der båndtvang ikke eksisterer.

Strand Huskirker

Tru og livssyn 

Strand huskirker er en desentralisert menighet, som består av et nettverk av huskirker. Hver huskirke er unik, men eksisterer på bakgrunn av en felles visjon og felles veivisere. Vi ønsker også å samles på tvers av huskirker flere ganger i året for å være sammen som storfamilie.

Strand Judoklubb

Idrett og friluftsliv 

Judo er en fullkontakt kampsport der man benytter kast og kontrollteknikker. Sporten er en olympisk gren som har meget stor internasjonal oppslutning. Vi har nye flotte lokaler i Jørpeland Flerbrukshall hvor vi tilbyr trening for forskjellige aldre.

Strand Karateklubb

Idrett og friluftsliv 

Strand karateklubb trener fullkontaktkarate og Taiji (tai-chi). Våre trenere er har høyt nivå, og er utdannede instruktører i stilartsorganisasjonen Makotokai. Vi trener i kampsporthallen på Jørpeland.

Strand Kristelige Juniorkorps

Sang, musikk, teater og dans 

Eit korps for ungar og ungdommar i alderen 6 til 19 år. Me held til på Jørpeland og har øving kvar onsdag på Kraftverket ved Jørpeland Bedehus. Vi deltar på arrangementer og på stevner og er åpne for nye medlemmer!

Strand muikkråd

Sang, musikk, teater og dans 

Grunnlaget for Strand musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig vekst, til sosial tilhørighet, identitet og mellomkulturell forståelse for mennesker. Denne erkjennelsen er knyttet til både musikk som egenartet kunst og kulturform og til musikk som grunnlag for sosial samhandling, helse og rehabilitering. For Strand musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Strand musikkråd ble stiftet 21. mars 2022 og er partipolitisk nøytralt.

Strand Muay Thai klubb

Idrett og friluftsliv 

il alle de som trente med oss tidligere og nye som er interessert i Muay Thai og kamp sport. Vi i Strand Muay Thai er i gang for å bli en registrert idrettsklubb. Er du fra Strand,Hjelmeland, Forsand eller ofte er her og vil trene Muay Thai - følg med her: https://www.facebook.com/radicalactionsport Vi jobber med dette nå og kan ta noe tid før alt blir ferdig og vi får godkjent. Planen er ny, stor og god plass for trening med forskjelige nivå fra nybegynnere til mer «advance» og også delta i konkurranser. (Trening inkluderer som tidligere og regelmessig selvforsvarstrening). Hvis du har erfaring fra trening eller ledelse og har lyst å vare med ta kontakt med oss gjennom Strand muay thai sin side her så vi kan ta en prat. Hvis du har lyst å trene Muay Thai med oss kan du bli gratis medlem. En betaler ingenting for medlemskap, men hvis du melder deg inn nå får du 50% de 2 første mnd. hvis du og vil trene sammen med oss når vi har fått registrert klubben. For å bli gratis medlem + få 50% tilbud på 2 mnd. trening når alt er klart må du sende melding her med: Navn og alder, mobilnr., og skriv : Jeg du vil være medlem i Strand Muay Thai klubb. Gleder oss til vi igjen kan få starte opp med treningstider som passer de fleste. Mvh Strand Muay Thai klubb

Strand og Omegn Hundeklubb

Interesseorganisasjoner 

Klubben for alle hunder i Strand og omegn (inkludert blandingshunder). Aktiv klubb som tilbyr lydighetstrening, valpetreff, utstillingstrening, sosiale treff og turer. Årskontingenten er på kr 300 og gjelder hele husstanden

Strand Revylag

Sang, musikk, teater og dans 

Strand Revylag startet opp i 1996 og holder til på Jørpeland. Vi har som mål sette opp ny revy hvert år i mars. Revynummerne skriver vi selv (med få unntak).  Forestillingene spilles i Torghuset (kinosalen) på Jørpeland. Vi deltar også på regionsfestivaler og NM i revy. Siden oppstarten har vi satt opp 22 revyer (2023).

Strand Rotaryklubb

Interesseorganisasjoner 

Strand Rotaryklubb ble etablert i 1969. Klubben har i dag medlemmer som har bosted i Ytre Ryfylke, dvs Strand, Forsand og Hjelmeland. Medlemmene representerer et bredt utvalg av yrker både fra privat næringsliv og offentlig sektor.

Strand SV

Interesseorganisasjoner 

Sosialistisk Venstreparti er et norsk politisk parti som ifølge sitt arbeidsprogram definerer seg som «et sosialistisk parti, et miljøparti, et fredsparti og et antirasistisk parti». Partiet er representert i kommunestyret i Strand kommune.

Sørskår Bedehus

Samfunnshus, bedehus o.a lokaler 

Sørskår Bedehus ble bygd i 1932 og er et forsamlingslokale som er ledig for utleie. Det er to toaletter og kjøkken på plassen som strekker seg over to etasjer. Det er plass til 50 personer i lokalet og det er god parkeringsplass.

Tau Aktivitetshus

Samfunnshus, bedehus o.a lokaler 

Tau aktivitetshus ble ferdigstilt i desember 1994 etter iherdig dugnadsinnsats fra både idrettslag og privatpersoner. Det tok to år fra det ble vedtatt at bygget kunne bygges til det sto ferdig. Uten hjelp av privatpersoner og organisasjoner i og rundt Tau såhadde ikke bygget blitt en realitet, og mange kjøpte også andeler i huset for at det kunne realiseres økonomisk.

Tau Bedehus

Samfunnshus, bedehus o.a lokaler 

Tau Bedehus har møter og aktiviteter for barn, ungdom og voksne. Vi har bl.a Hobbymaks, Fredagsklubb, Skolelag og Connect for barn og ungdom. Samt søndagssamling annen hver søndag for hele familien.

Tau Båtforening

Båt og sjøliv 

Småbåthavn med ca 340 båtplasser. Båtopptak og opplag med 20-tonns mobil opptakskran. Gjestehavn for båter samt bobilparkering. Serviceanlegg med toaletter og dusjer. I tillegg leier vi ut båtplasser for kortere og lengre tidsrom.

Tau Drill

Idrett og friluftsliv 

Tau Drill driver med korpsdrill og hører til under NMF (Norges Musikkorps Forbund). Øvelsene koreograferes i et program og utøves til musikk. Programmets vanskelighetsgrad tilpasses utøveren, og vi konkurrerer individuelt i par og i tropp.

Tau Musikkorps

Sang, musikk, teater og dans 

Tau Musikkorps er et voksenkorps med rundt 20 medlemmer som øver ukentlig. Vi er glade i å spille musikk sammen, har et trivelig miljø og har noen faste årlige spilleoppdrag. Vi ønsker velkommen nye musikanter.

Tau Skolekorps

Sang, musikk, teater og dans 

Tau skolekorps driver med musikkoplæring og opptredener. Vi flere forskjellige opptredener knyttet til blant annet 17.mai, jule og andre ting. Alle i målgruppen er hjertelig velkomne!

Tau Turn

Idrett og friluftsliv 

Tau turn er en idrettsforening for barn i alderen 3år til 9.klasse. Hovedformålet er at barna skal føle trygghet og mestring i et utviklende miljø med faglig trener. Barna skal få utfordre seg og lære nye ting gjennom styrke og koordinasjon, balanse- og bevegelighetstrening, aktiviteter med ball/rockeringer/tau, trening av kropps- og romorientering, lek og trening av grov- og finmotorikk, aktiviteter i apparatene matte, turnringer og trampett. Vi trener i Flerbrukshallen, Superparken. Vi følger alle skolens ferier.

Tirsdagsturgjengen Strand

Interesseorganisasjoner 

Tirsdagsturgjengen er etablert for å gi godt voksne ett fast turtilbud. Gruppen går ukentlig tur i nærområdet. Vi går turer i utmark og til fjells. Turene er ikke veldig krevende og vi legger opp til forskjellig vanskelighetsgrad. Gruppen har egen Facebookside.

Vatland Bedehus

Samfunnshus, bedehus o.a lokaler 

Vatland bedehus ligger mellom Alsvik og Kjøllevik. Huset ble bygget i 1909 og brukes i dag til religiøse møter. Det er også mulig å leie lokalene til private arrangement.

Vaulali Trial Klubb

Idrett og friluftsliv 

En av Norges største trialklubber, Vaulali Trialklubb i Strand kommune i Ryfylke, har flott klubbhus og mange aktive utøvere. Klubben har flere sykler til utlån og leie for de som ønsker å prøve seg på trial. For å kjøre må en ha fylt 5 år.

Venneforeningen Fremad II

Interesseorganisasjoner 

Venneforeningen er stiftet for å assistere Stiftelsen Fremad II. Statuetter for Stiftelsen Fremad II, beskriver Venneforenings oppgaver innen drift av Stiftelse og Venneforening. Foreningen har eget organisasjonsnummer, registrert i Brønøysund. Foreningen har eget styre med valg og årlige årsmøter.

Voster Bedehus

Samfunnshus, bedehus o.a lokaler 

Voster Bedehus ble etablert i 1937. Vi har kristne møter, søndagsskole og gutte/jentelag. I tillegg arrangerer vi flere bibelhelger og møteuker. Vi er organisert via Misjonssambandet.

Ytre Ryfylke Kystlag

Båt og sjøliv 

Ytre Ryfylke Kystlag skal arbeide med bevaring og allmenn bruk av: Tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø for øvrig, som er særegne for lagets distrikt. Håndverksmessige og andre tradisjoner innen næring, sjømannskap, livsform o.l. som har lokal tilknytning.

Nyttige lenker

Kontakt

Sosiale media

2024 © Foreningsportal